NEWSoft România a lansat deja pe piatã trei programe educative:

"Visual English Guide 2.0"

19$ plus taxele postale

Program multimedia pentru învãtarea limbii engleze.

Aparitii în presa de specialitate:
Articol în BYTE (august 1998);
Articol în CHIP (noiembrie 1998) si demo pe CD;
Demo pe CD în PCGAMING (aprilie 1999).

"Matematicã pe PC 1.1"

85000 lei

Program pentru reprezentarea graficã a oricãrei functii f(x), f(x,y), a corpurilor 3D, date prin ecuatii parametrice si calculul integralei definite pe orice interval din orice functie, cu reprezentare graficã (aria subgraficului functiei).

Publicat, cu demo pe CD, în august 2000 de cãtre revistele: CHIP, PC World si PC Magazine.

"Prietenul Nostru Calculatorul 1.1"

19 $ plus taxele postale;
14 $ plus taxele postale, pentru detinãtorii legali ai unui produs NEWSoft

Program multimedia pentru învãtarea operãrii si programãrii pe PC.

Publicat cu demo pe CD-urile revistelor PC Magazine si PC World din luna iulie 2001.

Visual English Guide 2.0

Selectiuni din articolul apãrut în revista BYTE din august 1998. Autor d-nul Viktor Veres.

Persoanelor care învatã limba englezã în cadrul cursurilor si chiar în mod autodidact, le poate fi de mare folos programul Visual English Guide, dezvoltat în România. Acesta oferã o cale simplã si eficientã de a exersa cunostintele dobândite si, totodatã, vã ajutã sã vã îmbogãtiti vocabularul. Autorul acestui program este dl. Mihail Vrapcea, programator si bun cunoscãtor al limbii engleze, iar supervizarea din punct de vedere lingvistic este fãcutã de d-na Monica Constanda, profesor gradul I de limba englezã.

În acest CD abundã fisierele de sunet înregistrate de autorul programului, indispensabile oricãrui curs eficient de limbi strãine. Totodatã, în foarte multe locuri, veti gãsi icoane/grafice asociate cuvintelor de învãtat, rezultatul fiind o însusire eficientã a notiunilor.

15.000 de cuvinte

Dacã doriti sã traduceti un text din sau în englezã, vã va fi de un real folos modulul de dictionar român - englez reversibil al acestui program, de peste 15.000 de cuvinte. Cele mai uzuale 500 de cuvinte au atasate chiar o imagine sugestivã si au sonor (pronuntie), astfel memorarea lor este garantatã. Similar, în multe situatii, pot fi utile cele mai uzuale 200 de propozitii si 100 de expresii americane, selectate de autorul programului.

Cu acest dictionar electronic, pot fi traduse lejer texte voluminoase, programul oferind chiar o traducere groso-modo pentru fraze întregi: dupã tastarea propozitiei, programul va traduce separat fiecare cuvânt si le va afisa în ordine alfabeticã.

Reguli gramaticale

Dacã v-ati însusit deja cunostintele de bazã, Visual English Guide vã ajutã sã vã testati cunostintele si, dupã caz, sã le si corectati! Astfel, veti fi pusi la grea încercare de cãtre peste 250 de reguli gramaticale din exercitii (verbe iregulare, verbe similare, forme de infinitiv, perfect si cauzativ etc.), care consider cã sunt extrem de utile, chiar indispensabile.

La acestea, se adaugã cele 226 de fraze uzuale pe care le puteti folosi în multe situatii. Ele sunt afisate în limba românã si englezã, împreunã cu pronuntia (înregistrat si redat ca fisier WAV). Pot fi reascultate de câte ori este nevoie, pânã la memorarea lor perfectã. Pe CD gãsiti alte 100 de expresii de tip idioms, din domeniile: ocupatie, prietenie, familie, vacantã, comunitate etc. Ele nu pot fi întelese prin traducere mot-á-mot a cuvintelor componente, deci, vã prinde bine sã le învãtati.

Jocuri interesante

Pentru a nu vã plictisi, autorul programului a inclus opt mici jocuri educative. Cu ele veti exersa limba englezã si, probabil, nu le veti gãsi obositoare sau plictisitoare. În Spânzurãtoarea si în Word Maker veti compune cuvinte, iar în Englibingo veti exersa ortografia. Într-un alt joc va trebui sã corectati propozitii cu greseli gramaticale, folosindu-vã eventual de reguli afisate ca ajutor (practic este un exercitiu extrem de util, trece în revistã multe forme de verb, timpuri, sinonime etc.) Where is...? vã va pronunta un cuvânt în englezã si veti cãuta obiectul respectiv pe ecran.

Foarte util veti gãsi exercitiul de dictare: vi se pronuntã o propozitie si, dupã ce ati ascultat-o, trebuie sã o tastati într-o casetã de dialog.

Practic si util

Stilul de lucru lejer, jocurile educative captivante, varietatea informatiilor, precum si modul de abordare face ca acest CD sã fie un bun partener pentru toti cei care vor sã învete repede si eficient limba englezã. Nu înlocuieste manualul sau cursul, ci mai degrabã le completeazã, numeroasele exercitii gramaticale antrenante ajutându-vã sã memorati cunostintele în englezã. Vocabularul de 15.000 de cuvinte vã permite sã traduceti texte generale, din si în limba englezã. Nu în ultimul rând trebuie mentionat faptul cã explicatiile si meniurile din acest program sunt în limba românã, astfel chiar si începãtorii pot întelege exct ce li se cere pe parcursul sutelor de exercitii.

Programul este scris în Visual FoxPro si are integrate nenumãrate facilitãti multimedia, oferind o lecturã usoarã si plãcutã. Tehnicile audio-video eficient folosite, permit o bunã memorare si redare a notiunilor parcurse - practic tot ce asteptati de la un astfel de CD tutorial. Accentul din înregistrãrile sonore nu este chiar de Oxford, însã este clar si memorabil.

Configuratia minimã recomandatã pentru acest program este un sistem cu procesor Pentium, cu 16 MB RAM, placã de sunet, unitate CD-ROM si Windows 95, cu modul video de 800x600 cu peste 256 culori. Dupã instalare, spatiul ocupat pe discul hard este de 50 MB, restul datelor fiind citite de pe CD-ul din unitate, în timpul mersului.


Matematicã pe PC 1.1

Matematică pe PC 1.1 este un program pentru reprezentarea grafică a ecuatiilor matematice si calculul integralelor definite.

Programul poate trasa graficul funcţiilor cu una sau două variabile, poate reprezenta obiecte tridimensionale, definite prin ecuaţii parametrice şi poate calcula aria de sub graficul unei funcţii, realizānd si desenarea suprafetei corespunzătoare acesteia.

Utilizatorul poate introduce orice expresie matematicã, realizatã prin combinatia simbolurilor matematice cunoscute, pentru un numãr mic dintre acestea sintaxa fiind usor schimbatã, asa cum se indicã în program (de exemplu pentru ab (a la puterea b) se scrie a^b).

Programul poate fi foarte util elevilor din liceu, permiţāndu-le să-şi verifice: graficele de functii, calculele integralelor si nu în ultimul rând ei pot vedea legãtura dintre matematicã si mediul înconjurãtor, fiecãrei suprafete sau obiect 3D corespunzându-i o ecuatie matematicã.

Programul explicã notiunile matematice utilizate prin intermediul unui sistem de asistentã de tip Help.

În mod implicit, pânã la înregistrarea licentei, programul ruleazã în modul DEMO, caz în care el este restrictionat doar la reprezentarea graficelor de functii cu o singurã variabilã.


Prietenul Nostru Calculatorul 1.1

Program multimedia, pentru învãtarea operãrii si programãrii pe PC

Folosind acest program, nu mai aveti nevoie sã plãtiti milioane de lei pentru a urma un curs de informaticã!

Pretul de achizitie:

19 $ plus taxele postale;
14 $ plus taxele postale, pentru detinãtorii legali ai unui produs NEWSoft;

Versiunea DEMO o gãsiti pe CD-urile revistelor PC Magazine si PC World din luna iulie 2001.
Pagina Internet:
http://vrapcea.tripod.com/thepc1.html

NEWSoft România
Tel. 092767796, 043363071
Email: mvrapcea@hotmail.com