Matematicã pe PC 1.1

  

Matematică pe PC 1.1 este un program pentru reprezentarea grafică a ecuatiilor matematice si calculul integralelor definite.


Programul poate trasa graficul funcţiilor cu una sau două variabile, poate reprezenta obiecte tridimensionale, definite prin ecuaţii parametrice şi poate calcula aria de sub graficul unei funcţii, realizând si desenarea suprafetei corespunzătoare acesteia.

Utilizatorul poate introduce orice expresie matematicã, realizatã prin combinatia simbolurilor matematice cunoscute, pentru un numãr mic dintre acestea sintaxa fiind usor schimbatã, asa cum se indicã în program (de exemplu pentru ab (a la puterea b) se scrie a^b).


Programul poate fi foarte util elevilor din li
ceu, permiţându-le să-şi verifice: graficele de functii, calculele integralelor si nu în ultimul rând ei pot vedea legătura dintre matematicã si mediul înconjurãtor, fiecãrei suprafete sau obiect 3D corespunzându-i o ecuatie matematicã.

Programul explicã notiunile matematice utilizate prin intermediul unui sistem de asistentã de tip Help.

În mod implicit, pânã la înregistrarea licentei, programul ruleazã în modul DEMO, caz în care el este restrictionat doar la reprezentarea graficelor de functii cu o singurã variabilã.

Programul poate fi gãsit pe CD-urile revistelor:

Pret de achizitie: 85000 lei